Wymarzone konto dla biznesu

Dla firm

Najmocniejsze Zero na rynku

 • 0 zł za prowadzenie
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów usytuowanych w oddziałach banku i sieci Euronet
 • 0 zł nawet za wszystkie przelewy
Załóż konto

Dla organizacji NON-PROFIT

Wspólny kapitał to wspólne oszczędności!

 • 0 zł za konto główne oraz konta pomocnicze
 • 0 zł za wszystkie krajowe przelewy realizowane przez internet

WYMARZONE KONTO
DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT

WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU

Dlaczego warto?

 • Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego
 • Wszystkie przelewy krajowe wychodzący w PLN z rachunku bieżącego lub pomocniczego (zdefiniowany lub dowolny) zlecony w bankowości elektronicznej
 • System bankowości internetowej R-Online, R-Online Biznes, Mobilny Bank, Centrum Telefoniczne, internetowa platforma transakcyjna R-Dealer
 • SMS - komunikaty autoryzacyjne przez bankowość internetową
 • Środki zgromadzone na rachunku bieżącym pracują od pierwszej złotówki
 • Wpłaty własne, lokatorów oraz osób trzecich w oddziałach Banku
 
Oferta skierowana jest do: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, szkół i przedszkoli publicznych, osób prawnych kościoła, nadleśnictw i kancelarii notarialnych.

OPROCENTOWANIE NADWYŻEK FINANSOWYCH

Rachunek bieżący:

 • środki zgromadzone na rachunku bieżącym pracują od pierwszej złotówki

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny w PLN:

 • codzienne naliczanie odsetek
 • nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów wewnętrzych z rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego na rachunek bieżący

Lokaty terminowe:

Długość trwania lokaty: 1, 2, 3, 6, 12 miesięcy

Waluty: PLN, USD, EUR, GBP


Specjalna oferta lokat negocjowanych dostępna w Centrum Telefonicznym oraz w Oddziale.

 
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowo-lokacyjnych naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane.

MOŻLIWOŚCI USPRAWNIAJĄCE MASOWE ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI

 • SWEEP - USŁUGA ZARZĄDZANIA SALDAMI

  Automatyczne, bezpłatne, codzienne przeksięgowanie środków z rachunku bieżącego na rozliczeniowo-lokacyjny powyżej wskazanej przez Klienta kwoty

 • MASSCOLLECT - PŁATNOŚCI MASOWE

  MassCollect jest usługą zaprojektowaną do przetwarzania wielu płatności przychodzących.

  W przypadku wspólnot każdy lokator otrzymuje swój indywidualny numer rachunku, na który wpłaca czynsz i inne opłaty eksploatacyjne. Rozwiązanie to stworzone jest dla przyśpieszenia spływu należności firmy oraz jednoznacznej identyfikacji płatności.


 • ROZBUDOWANA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
  • tworzenie wieloosobowych schematów akceptacji
  • masowa akceptacja płatności (całej paczki przelewów jednym kodem SMS lub tokenem)
  • zlecanie paczek przelewów z przyszłą datą
  • możliwość importu/eksportu danych do systemów fakturowo-księgowych Klienta
 • FUNKCJA HOLDINGU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
  • pobieranie wyciągów MT940 dla wszystkich rachunków bieżących obsługiwanych przez danego administratora w postaci jednego pliku
  • akceptacje paczek przelewów zleconych z różnych wspólnot/jednostek w jednym miejscu bez konieczności przelogowania się na konto każdej wspólnoty /jednostki oddzielnie
  • pobieranie raportów płatności masowych dla wszystkich wspólnot obsługiwanych przez danego administratora w jednym miejscu
 • OSOBISTY OPIEKUN

  Każdy Klient otrzymuje osobistego opiekuna z ramienia Banku,ponieważ relacje są dla nas podstawą biznesu

 • CENTRUM TELEFONICZNE

  Całodobowe telefoniczne wsparcie konsultanta pod numerem telefonu: 801 180 801*, 22 549 99 99

  *Koszt połączenia według taryfy operatora

Sprawdź, ile zyskasz wybierając ofertę Raiffeisen Polbank

Wypełnij formularz

Jakie są Państwa potrzeby bankowe oraz nadwyżki finansowe?

Liczba rachunków pomocniczych
Liczba rachunków pomocniczych
Liczba krajowych przelewów wychodzących w PLN (miesięcznie)
Liczba krajowych przelewów wychodzących w PLN (miesięcznie)
Liczba wpłat w kasie banku od osób trzecich (miesięcznie)
Liczba wpłat w kasie banku od osób trzecich (miesięcznie)
Średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym
Średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym
Średniomiesięczne saldo na rachunku oszczędnościowym
Średniomiesięczne saldo na rachunku oszczędnościowym
Wysokość środków ulokowanych na lokatach terminowych
Wysokość środków ulokowanych na lokatach terminowych
Porównanie opłat

Oferta w obecnym banku Oferta w Raiffeisen Polbank
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego
Miesięczna liczba bezpłatnych krajowych przelewów wychodzących w PLN
Miesięczna liczba bezpłatnych krajowych przelewów wychodzących w PLN
Opłata za krajowy przelew wychodzący po przekroczeniu liczby bezpłatnych przelewów
Opłata za krajowy przelew wychodzący po przekroczeniu liczby bezpłatnych przelewów
Opłata za wpłaty gotówkowe od osoby trzeciej w kasie Banku
Opłata za wpłaty gotówkowe od osoby trzeciej w kasie Banku
Oprocentowanie rachunku bieżącego
Oprocentowanie rachunku bieżącego
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego do 100 tys. zł
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego do 100 tys. zł
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego powyżej 100 tys. zł
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego powyżej 100 tys. zł
Oprocentowanie lokat (najwyższe)
Oprocentowanie lokat (najwyższe)
Oblicz
Suma miesięcznych opłat
Suma miesięcznych opłat
Miesięczny zysk z oprocentowania depozytów
Miesięczny zysk z oprocentowania depozytów
Oszczędności miesięczne:
Oszczędności roczne:

Zapraszamy do jednego z naszych Oddziałów:


Zobacz mapę oddziałów
Masz pytania? Zadzwoń do Centrum Telefonicznego Raiffeisen Polbank 801 180 801* 22 549 99 99*

WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU

WYMARZONE KONTO DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT

Dlaczego warto?

 • 0 zł
  za prowadzenie rachunku bieżącego
 • 0 zł
  za wypłaty z bankomatów usytuowanych w oddziałach banku i sieci euronet
 • 0 zł
  nawet za wszystkie przelewy
 

KONTO W PAKIECIE TO DOBRY POCZĄTEK WSPÓŁPRACY Z RAIFFEISEN POLBANK

 • Rachunek bieżący w PLN
 • Bankowość internetowa R-online lub R-online Biznes
 • Bankowość mobilna Mobilny Bank
 • Centrum telefoniczne
 • Karta debetowa Visa Business
 
Załóż konto

OFERTA ROZWIJA SIĘ WRAZ Z FIRMĄ

Wymarzone Konto dla Biznesu oferuje każdej firmie podstawowe usługi za 0 zł bez żadnych warunków. Dodatkowo, jeśli wpływy na rachunek są wyższe, firma otrzymuje jeszcze więcej korzyści. Wysokość wpływów jest co miesiąc sprawdzana i automatycznie wpływa na warunki cenowe oferty w kolejnym miesiącu.

 WPŁYWY PONIŻEJ 20 000 ZŁWPŁYWY OD 20 000 ZŁ DO 100 000 ZŁWPŁYWY POWYŻEJ 100 000 ZŁ
  RACHUNEK BIEŻĄCY W PLN - PROWADZENIE ZA MIESIĄC
RACHUNEK BIEŻĄCY W PLN - PROWADZENIE ZA MIESIĄC 0 zł 0 zł 0 zł
  BANKOWOŚĆ INTERNETOWA R-ONLINE, R-ONLINE BUSINESS, CENTRUM TELEFONICZNE, MOBILNY BANK I R-DEALER
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA R-ONLINE, R-ONLINE BUSINESS, CENTRUM TELEFONICZNE, MOBILNY BANK I R-DEALER 0 zł 0 zł 0 zł
  RACHUNEK ROZLICZENIOWO-LOKACYJNY - PROWADZENIE ZA MIESIĄC
RACHUNEK ROZLICZENIOWO-LOKACYJNY - PROWADZENIE ZA MIESIĄC; 0 zł 0 zł 0 zł
  KARTA DEBETOWA DO RACHUNKU W PLN - OPŁATA ZA MIESIĄC
KARTA DEBETOWA DO RACHUNKU W PLN - OPŁATA ZA MIESIĄC 5 zł 2,5 zł 0 zł
  Liczba bezpłatnych przelewów krajowych wychodzących w PLN z rachunku bieżącego lub pomocniczego w miesiącu przez Internet
Liczba bezpłatnych przelewów krajowych wychodzących w PLN z rachunku bieżącego lub pomocniczego w miesiącu przez Internet 20 przelewów 40 przelewów Bez limitu
  Przelew wychodzący po przekroczeniu puli bezpłatnych przelewów - Internet
Przelew wychodzący po przekroczeniu puli bezpłatnych przelewów - Internet 1,50 zł 0,90 zł 0 zł
  Przelewy wewnętrzne oraz do ZUS/US – Internet
Przelewy wewnętrzne oraz do ZUS/US – Internet 0 zł 0 zł 0 zł
  Przelew krajowy wychodzący w PLN oraz do ZUS/US - oddział lub Centrum Telefoniczne
Przelew krajowy wychodzący w PLN oraz do ZUS/US - oddział lub Centrum Telefoniczne 15 zł 15 zł 15 zł
  Wypłaty w bankomatach Banku i sieci Euronet
Wypłaty w bankomatach Banku i sieci Euronet 0 zł 0 zł 0 zł
  Wpłata/wypłata w kasie - Oddział
Wpłata/wypłata w kasie - Oddział 0,35% min.10 zł 0,35% min. 10 zł 0 zł za pierwsze dwie wpłaty/wypłaty w miesiącu każda kolejna 0,35% min. 10 zł
  Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny z nielimitowaną liczbą przelewów wewnętrznych - opłata za miesiąc
Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny z nielimitowaną liczbą przelewów wewnętrznych - opłata za miesiąc 0 zł 0 zł 0 zł
  Rachunek pomocniczy w PLN i walutach obcych – opłata za miesiąc
Rachunek pomocniczy w PLN i walutach obcych – opłata za miesiąc 15 zł 7 zł 0 zł
  Internetowe przelewy zagraniczne nie będące przelewami euroregulowanymi
*opcja SHA - koszty pokrywają obie strony
Internetowe przelewy zagraniczne nie będące przelewami euroregulowanymi
*opcja SHA - koszty pokrywają obie strony
75 zł 50 zł 25 zł
  Karta debetowa MasterCard w EUR – opłata za rok
Karta debetowa MasterCard w EUR – opłata za rok 15 EUR 15 EUR 15 EUR

Sprawdź, ile zyskasz wybierając ofertę Raiffeisen Polbank

Wypełnij formularz

  Państwa potrzeby bankowe Państwa potrzeby bankowe Oferta w obecnym Banku Wymarzone Konto dla Biznesu
Miesięczne wpływy na rachunki Twojej firmy?
Miesięczne wpływy na rachunki Twojej firmy?
  sztuk/sztuk miesięcznie koszt za sztukę/liczba koszt za sztukę/liczba
Rachunek bieżący w PLN (podstawowy)
Rachunek bieżący w PLN (podstawowy)
Rachunki pomocnicze w PLN lub innych walutach
Rachunki pomocnicze w PLN lub innych walutach
Liczba bezpłatnych internetowych przelewów PLN w Pakiecie
Liczba bezpłatnych internetowych przelewów PLN w Pakiecie
Internetowe przelewy krajowe wychodzące w PLN
Internetowe przelewy krajowe wychodzące w PLN
Internetowe przelewy zagraniczne *opcja SHA -koszty pokrywają obie strony
Internetowe przelewy zagraniczne *opcja SHA -koszty pokrywają obie strony
Internetowe przelewy Euroregulowane/SEPA
Internetowe przelewy Euroregulowane/SEPA
Karty debetowe do rachunków w PLN
Karty debetowe do rachunków w PLN
Miesięczny koszt obsługi bankowej
Miesięczny koszt obsługi bankowej  
Roczny koszt obsługi bankowej
Roczny koszt obsługi bankowej  
Roczna oszczędność  
Wydrukuj wynik kalkulacji

DODATKOWE KORZYŚCI

 • Bezpłatny rachunek rozliczeniowo-lokacyjny w walucie (PLN, EUR, USD)

  • nielimitowana liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych
  • codzienne naliczanie odsetek
  • oprocentowanie rachunków rozliczeniowo-lokacyjnych w PLN zależne od wysokości salda rachunku
  Dla kwot:Wysokość oprocentowania
  do 9.999,99 PLN 0,75%= stopa referencyjna NBP x 0,5
  od 10.000,00 PLN do 49.999,99 PLN 0,90%= stopa referencyjna NBP x 0,6
  od 50.000,00 PLN do 99.999,99 PLN 0,975%= stopa referencyjna NBP x 0,65
  od 100.000,00 PLN i więcej 1,05%= stopa referencyjna NBP x 0,7

  Oprocentowanie zgromadzonych środków naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych na ww. rachunkach w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane.

 • Nieograniczona liczba rachunków pomocniczych w walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB

  • łatwe i szybkie zarządzanie finansami w firmie
  • większa kontrola nad finansami firmy
 • Karta debetowa Mastercard Business w EUR

  do rachunku EUR, dzięki której nie trzeba ponosić kosztów przewalutowania w przypadku dokonywania transakcji w EUR i na terenie Unii Europejskiej

 • Bezpłatna, internetowa platforma wymiany walut R-Dealer

  • konkurencyjne kursy walutowe
  • możliwość wymiany walut bez pokrycia na rachunku w momencie zawierania transakcji
 
Załóż konto

KONTO FIRMOWE TO NIE WSZYSTKO. PRZYGOTOWALIŚMY ZNACZNIE WIĘCEJ!

 • Karta Kredytowa dla Biznesu

  • 0 zł za przyznanie karty i wydanie dowolnej ilości kart kredytowych do jednego konta karty kredytowej
  • 0 zł za ubezpieczenie „Karta bez ryzyka – moja firma”, które zapewnia ochronę na wypadek m.in. nieuprawnionego użycia utraconej karty
  • możliwość skorzystania z bezpłatnego kredytu do 55 dni dla transakcji bezgotówkowych
  • tylko 10 zł opłaty miesięcznej, 10 zł za wypłatę gotówki, 10 zł za przelew z rachunku karty
   
 • Specjalna oferta finansowania

  dla firm osiągających wyższe wpływy na rachunek 

 • Atrakcyjna oferta terminali płatniczych

  • 0 zł opłaty miesięcznej za dzierżawę przez pierwszy miesiąc, po okresie promocyjnym opłata miesięczna za dzierżawę już od 29 zł
  • Prowizja od transakcji dostosowana do profilu działalności każdej firmy
  • 0% prowizji oraz brak opłat za transakcję DCC
  • upust 0,20 zł za transakcję Cashback


  Wspieramy Twoją firmę, dostarczając niezbędne narzędzia do nowoczesnego rozwoju biznesu. 

 
Załóż konto

JEŚLI PROWADZISZ INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, KONTO ZAŁOŻYSZ JUŻ TERAZ W KILKU PROSTYCH KROKACH

PRZEZ INTERNET (potwierdzając dane przelewem1):

 • Wypełnij wniosek
  Dane osobowe i adresowe muszą być takie same, jak Twoje dane w banku, z którego wykonasz przelew
 • Wybierz bank, z którego zrealizujesz przelew na 1 zł.
 • Po wypełnieniu wniosku przekierujemy Cię na stronę logowania Twojego banku.
 • Zaloguj się i wykonaj przelew na podane dane.
 • Wniosek obsłużymy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu przelewu.')
 • Po weryfikacji danych otrzymasz SMS-a z danymi do logowania do bankowości elektronicznej, a Twoje konto stanie się aktywne.
 • Kartę z instrukcją aktywacji prześlemy pocztą na Twój adres korespondencyjny.
 
Załóż konto
 

PRZEZ INTERNET (w procesie kurierskim):

 • Przygotuj swój dowód osobisty oraz NIP
 • Wypełnij wniosek
 • Skontaktujemy się z Tobę telefonicznie w celu potwierdzenia danych i umówienia spotkania z kurierem
 • W dogodnym dla Ciebie terminie kurier dostarczy umowę do podpisania.
 • Po otrzymaniu przez bank podpisanych dokumentów potwierdzimy aktywację konta SMS-em oraz e-mailem
 • Potwierdzenie otwarcia rachunku i kartę płatniczą prześlemy pocztą na wskazany adres korespondencyjny
 
Załóż konto

ZAWSZE I NIEZALEŻNIE OD FORMY PRAWNEJ TWOJEJ FIRMY KONTO ZAŁOŻYSZ RÓWNIEŻ W DOWOLNYM ODDZIALE RAIFFEISEN POLBANK

 • Przygotuj podstawowe dokumenty rejestrowe (nie wymagamy KRS) i odwiedź dowolny oddział Raiffeisen Polbank
 • Po podpisaniu umowy Twoje konto zostanie otwarte w ciągu dwóch dni roboczych o czym poinformujemy Cię poprzez SMS
 • Każdy wskazany użytkownik otrzyma SMS-em na podane numery telefonów hasło startowe i identyfikator do bankowości internetowej
 • Każdemu wskazanemu użytkownikowi prześlemy kartę płatniczą wraz z instrukcją aktywacji na jego adres korespondencyjny
 
Masz pytania? Zadzwoń do Centrum Telefonicznego Raiffeisen Polbank 801 180 801* 22 549 99 99*
Zostaw swoje dane a nasz doradca skontaktuje się z Tobą!